Hvert barn skal  føle at de blir sett og hørt, og vite at de er gode nok akkurat som de er. Hvordan barn opplever møte med andre vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. En forutsetning for barns trivsel i barnehagen er vennskap med andre barn. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å delta i lek. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Samspill er avgjørende for barns læring og utvikling av sosial kompetanse. Det er viktig at barna lærer å forholde seg til hverandre på en positiv måte, og å kunne vise omsorg og empati.

Avdelingene samarbeidet ved å dele inn i mindre grupper på tvers av alder og kjønn for å skape gode lekesituasjoner og bygge gode relasjoner for små og store. Gruppeinndelingen varierer av hensyn til vennskap, lek og utfoldelse. Vi har også aldersrene grupper, spesielt for førskolebarna, som fordyper seg i gne prosjekter. Utover det vil vi være fleksible i forhold til barnas behov og ønsker. I gruppene våre prioriteres leken, med noen voksenstyrte aktiviteter innimellom.

 

AKTIVT UTELIV:

Hvert barn skal ha minst en tur i uka.  Aktivt uteliv gir barna spennende opplevelser som skaper nysgjerrighet, interesse og kreativitet som vil gjenspeiles i både lek og læring gjennom året. Når barna leker ute, hvor tingene som brukes ikke er definert gjennom en bil eller en spade, vil barna bruke fantasien og kreativiteten sin på en helt annen måte. For de voksne handler det om å se mulighetene og finne gode aktiviteter og løsninger som inspirerer barna.

Det er mange aktiviteter som kan være aktuelle, som spikking, klatring, hinderløyper, lage mat på bål, plukke bær og lage syltetøy, skitur, skøytetur, maling i snø, sporjakt m.m.