Det viktigste på småbarnsavdelingene er det helt grunnleggende; hvert enkelt barns behov for mat, stell, nærhet og søvn, skape gode relasjoner, omsorg og trygghet. Vi må være nær, sitte på gulvet så barna har et fang å krype opp i. Det er rutinene som preger livet her på småbarnsavdelingen, og gjennom stadige repetisjoner av de daglige gjøremålene vil barna bli trygge på dagsrytmen og lære å bli mer selvstendige og forbedre ferdighetene sine. Det er viktig at vi tar oss god tid i hverdagen så barna får mulighet til utforsking og utprøving av dagens små og store aktiviteter. Det er så mye læring i alle hverdagssituasjonene.

De yngste barna kommuniserer mye med kroppsspråket, men også med lyder eller ord gir de oss mye informasjon. Barna gir uttrykk for følelser, intensjoner og hvor fokuset deres er. Vi voksne er også stillasbyggere i samtalene med barna ved å gjenta med en hel setning det barnet uttrykker med enkeltord. Vi setter ord på barnas handlinger, på ting i hverdagen, på tanker og følelser som barna gir uttrykk for. Dette er vesentlig i forhold til språkutviklingen.

Noe av det mest særegne ved 0-3-åringer, er at de er veldig kroppslige. Den beste garantien for at barna får være fysisk aktive og bruke kroppen, er at de får være ute. Vi har en adskilt og skjermet uteplass for de yngste. Dette gir de en stor trygghet, og vi voksne er alltid rett i nærheten. Ute er det utfordringer og mestringsmuligheter for alle, fra de krabber, stabber eller løper av gårde.

Vi har blant annet en flott soveplass ute under tak til barnevognene.