Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Rustadporten barnehage er med på samordnet opptak i kommunen. Alle søker via oppvekstportalen til Ås kommune  https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Opptakskriterier for barnehagen er å finne i Barnehagens vedtekter, pkt 5.3

Ved ledig plass i løpet av året foretas opptak ut fra gjeldende venteliste. Alle er velkommen til å ta kontakt med daglig leder i barnehagen når det gjelder opptak.