Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og planen dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

Årsplanen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis.

Ny Rammeplan for barnehagen trådde i kraft 1. august 2017

Last ned rammeplan (PDF)

Rammeplanen er en forskrift til lov om barnehager, og fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Denne årsplanen er for barnehageåret 2018 – 2019

ÅRSPLAN 2018 – 2019