Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og planen dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

Årsplanen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis.

Ny Rammeplan for barnehagen trådde i kraft 1. august 2017

Last ned rammeplan (PDF)

Rammeplanen er en forskrift til lov om barnehager, og fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Komplett årsplan for inneværende barnehageår er ennå ikke ferdig på grunn av ny rammeplan.

Denne årsplanen er for barnehageåret 2017-2018

ÅRSPLAN 2017-2018