Barnehagebarn

 

 

For best mulig kommunikasjon mellom hjem og barnehage, benytter vi oss av Mykid. Her får foreldre all informasjon de trenger rett på mobil eller data. Mykid er selvfølgelig et supplement til den daglige dialogen mellom foreldre og barnehagen.