Velkommen til åpen dag Lørdag 2.februar

bilde til hjemmeside og facebook

Klikk her for å besøke vår facebook side!

Rustadporten barnehage er en  foreldreeid samvirkebarnehage i Ås kommune, som åpnet oktober 1999. Årsmøtet i mars er samvirkeforetakets øverst organ.

Rustadporten har delt inn i to enheter hvor vi har:

Småbarnsenhet med barn fra 1-3 år hvor barna går på Nasse Nøffs binge og Tigerhytta. Storbarnsenhet med barn fra 3-6 år hvor barna går på Ole Brumms hule og Tussis hage.

Rustadporten barnehage legger vekt på gode relasjoner, lek og aktivt uteliv.

Lokalene våre er tilrettelagt for variert lek og læring i store og små grupper. Vi har et variert uteområde, som bl.a. inneholder Hundremeterskogen og Timetersfotballbanen. I Hundremeterskogen vår har vi en stor grillhytte. Vi har også en fin uteplass i den store naboskogen vår, med bl.a. bålplass og gapahuk.

Uteliv er viktig for alle avdelinger, hver dag i barnehagen. Barnehagen har et spesielt fokus på AKTIVT UTELIV. Forskning viser at i barnehager hvor det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barna flere fantasileker. Barn som leker i naturen får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke

RUSTADPORTEN BARNEHAGE SKAL VÆRE ET STED DER:

  • Hvert enkelt barn blir anerkjent som seg selv, i et trygt og likestilt miljø
  • Samspill og vennskap er i fokus
  • Dagene preges av spontanitet, glede og humor
  • Barna opplever og erfarer varierte utfordringer gjennom lek
  • Det legges til rette for at alle barn har like muligheter, opplever mestring, og at det er rom for å prøve og feile.

Søk plass hos Rustadporten.


LEKENDE LÆRING GJENNOM GYLNE ØYEBLIKK

TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE SOM SER ENKELTBARNET